ثبت شکایات

کاربر گرامی اینجا میتوانید نسبت به ثبت شکایت خود از خدمات ما یا فروشندگانمان اقدام کنید. حتما در کوتاه ترین زمان شکایت شما بررسی نموده و با شما تماس خواهیم گرفت
1 مشخصات حقیقی یا حقوقی
2 ثبت شکایت
  • اطلاعات هویتی و ارتباطی